Zpracování úklidové dokumentace

Zpracování úklidové dokumentace

  • Základem úklidového projektu je vypracování standardu pro jednotlivé typy uklízených ploch.
  • Hlavním významem těchto standardů je přesné pojmenování ploch, zvolení způsobu jejich úklidu a jeho technické zajištění.
  • Na vytvoření těchto standardů úzce spolupracujeme s klientem. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že je úklid kvalitní, efektivní a přesně odpovídá potřebám klienta. Je zároveň možné jej detailně sledovat, pružně měnit nebo doplňovat.
  • Pasportizace úklidových ploch, která klientovi přinese detailní možnost kontroly ceny za prováděné úkony úklidových prací.
    Podstatou výhodné nabídky je vždy příznivá cena pro klienta. Společnost RISOL service s.r.o. k příznivé ceně navíc nabízí přesné zpracování a ocenění konkrétních uklizených ploch bez ohledu na velikost areálů či budov. Zákazník tak sleduje, kolik peněz vydává za úklid jednotlivých místností a má možnost ho pružně měnit nebo doplňovat