Venkovní úklid

Venkovní úklid

Sekání trávy

Poskytujeme komplexní služby od zpracování projektové dokumentace přes realizaci projektu až po profesionální péči o rostliny a zelené plochy.

 

Úklid sněhu a Úklid okolí budov 

 •       mechanizovaný úklid pěších komunikací s předkropem
 •       ruční úklid pěších komunikací
 •        zimní údržbu pěších komunikací
 •        vývoz odpadkových košů
 •        úklid kontejnerových stání
 •        údržbu městského mobiliáře (koše, lavičky aj.)
 •        ruční úklid veřejných ploch zeleně (travnatých ploch, keřů aj.)
 •        hrabání listí
 •        odstraňování náletových dřevin
 •        úklid, údržba a provozování dětských hřišť
 •        mimořádné úklidy veřejných ploch – jarní úklidy, úklidy po akcích, povodních
 •        odstraňování graffiti z venkovních ploch