Náhradní plnění

NABÍDKA DODÁVEK VÝROBKŮ FORMOU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Nabízíme Vám dodávky níže uvedeného sortimentu výrobků formou náhradního plnění, tzn. že dle § 24, odst. 3b , zákona 1/1991 v platném znění můžete případné nákupy výrobků u naší společnosti uplatnit jako náhradní plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZPS ve výši povinného podílu.

Vysvětlení

Dle zákona 1/1991 Sb., je každá firma zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců povinna zaměstnávat zaměstnance se ZPS ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. V případě, že nezaměstnáváte povinný podíl zaměstnanců se ZPS, znamená to dle novely zákona č. 1/1991 na 1 nesplněného pracovníka se ZPS následující:

a) buď odvést do státního rozpočtu za 1 nesplněného pracovníka částku, která se rovná 1,5 násobku hrubé průměrné mzdy, vyhlášené MPSV za 1-3 Q.
sledovaného roku ( což v praxi znamená cca 22.500,-Kč )
b) nebo nakupovat zboží od společnosti, zaměstnávající více jak 50% pracovníků se ZPS a plnit tak tuto povinnost formou náhradního plnění.
Dle novely zákona 1/1991 Sb. je nutno k započtení 1 pracovníka nakoupit zboží nebo výrobky ve výši 3 násobku hrubé průměrné mzdy, vyhlášené MPSV za 1-3 Q. sledovaného roku (což v praxi znamená cca roční nakup ve výši cca 45.000,-Kč bez DPH).

Praktický příklad

Společnost má povinnost zaměstnávat 2 zaměstnance se ZPS a tuto povinost nesplňuje, pak: při nákupu zboží za cca 90.000 Kč bez DPH od společnosti, zaměstnávající více jak 50% ZPS ušetří částku 50.000,-Kč na odvodu do státního rozpočtu. (přesná výše nákupu a odvodu je závislá na vyhlášené průměrné mzdě )

Samozřejmě se kombinují obě možnosti, tj. část zaměstnanců zaměstnáváte, část si započtete nákupy výrobků formou náhradního plnění.