Květinový servis a údržba zeleně

Květinový servis

Údržba pokojových a venkovních rostlin, výsadba, pravidelná údržba (zálivka, doplnění živin, dodávka hnojiva, odstranění odumřelých části rostlin, úprava vzhledu rostliny, zajištění omytí rostlin, přesazení, dodání nových rostlin).

Údržba zeleně

Výsadba rostlinného materiálu, kosení travnatých ploch, odvoz veškerého odpadu, zálivka, hrabání listí.